Onze mogelijkheden

1. Kennismaking met het cliënt - bedrijf en grondige briefing van:

2. Voorbereiding van de actie:

Hoe moet het gesprek aan de telefoon verlopen?
Moet dit al dan niet dwingend, agressief gebeuren?
De inhoud van het gesprek en de manier waarop er getelefoneerd wordt geeft tenslotte het imago van het bedrijf weer.
De telemarketeer maakt zogezegd toch deel uit van het cliënt - bedrijf.

De gepaste strategie wordt samen ontwikkeld.

3. Uitvoering door de telemarketeer:

4. Rapportering:

Created by ARTisteeq